Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Ngày 17/11, Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ đã có mặt tại Đại Học Đà Nẵng để trao tặng 35 máy tính cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chưa có thiết bị học trực tuyến do Quỹ học bổng VAS – Vươn cao tinh thần Việt  tài trợ nhằm hưởng ứng  chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ Tưởng Chính Phủ phát động